Tjänster

Bred kompetens inom geoteknik

På DanMag är vi heltäckande inom geotekniska och miljötekniska undersökningar och har idag som mål att även kunna erbjuda ett brett utbud av tjänster inom geoberedning. Vårt arbete spar tid och pengar åt företag, bland annat genom att genom att vi hela tiden håller våra uppdragsgivare uppdaterade i realtid via nätet.

Miljöteknisk provtagning

Vi har utrustning och kompetens för att utföra alla typer av miljöteknisk provtagning av hög kvalitet i jord, berg och vatten.

Grundvattenundersökning

Med vår specialanpassade borrigg kan vi installera grundvattenrör för kontroll av exempelvis grundvattennivå och vattenförsörjning för brunn.

GPS-utsättning och inmätning

Vi erbjuder inmätning av områden, ledningar och punkter och levererar inmätningsfiler i alla format för snabb integration med våra uppdragsgivares system.

Pumpanläggningar och grundvattensänkning

Finns behov av pumpinstallation för exempelvis grundvattensänkning vid större byggprojekt så har vi den kompetens och utrustning som behövs.

Installation och reparation inom vattenförsörjning

Vi kopplar upp fastigheter till det kommunala vattennätet och utför även reparationer på befintliga installationer. Vi kan även installera vattenfilter som dynasandfilter och långsamfilter.

Kärnborrning

Vi utför kärnborrning för exempelvis miljöteknisk analys och prospektering.

Brunnsborrning

Vi borrar för både vatten- och energibrunnar och andra ändamål som bergförankring och sänkning av grundvattennivå.

Horisontell borrning

När man behöver dra kablar och rör under exempelvis en väg eller genom ett bergsparti kan vi utföra horisontella borrningar på sträckor upp till 50 meter.

Geoberedning

Vi har lång erfarenhet av fältarbete och vill använda denna erfarenhet för att göra livet enklare för våra uppdragsgivare. Med skräddarsydd geoberedning vill vi bidra till en ökad kvalitet och kostnadseffektivitet.</p

En geoberedning består vanligtvis av fyra faser (som naturligtvis anpassas efter uppdragsgivarens behov): platsbesök med okulär besiktning, ansöknings- och delgivningsfas, förarbete/problemlösning samt slutbesiktning och dokumentation. Kontakta oss gärna så berättar vi mer om hur vi arbetar med geoberedning!

geoteknisk undersökning utrustning

Geoteknisk undersökning och geoberedning